Berlin-Köpenick

Allgemeines

Gefunden: 3

Truppenteil Unterstellung FPN № фонда, опись, дело
Полевая мех. прачечная 07272 ЦАМО-143-4215-3
Управление войск НКВД по охране тыла 24570 ЦАМО-143-4215-3
Гарнизонная ВПС 98952 ЦАМО-143-4215-3
Gefunden: 4

Liegenschaftsnummer Truppenteil/Einrichtung/Objekt Auflösung
BL 007 Militärobjekt Nr. 7 9/7/1994
BL 008 Militärobjekt Nr. 6
BL 009 Militärobjekt Nr. 8 (Krankenhaus) 9/7/1994
BL 010 Militärobjekt Nr. 9a (Kfz-Stützpunkt)

Dokumente